Vattenskador på bilen är täckta av totalförsäkring.

Vid vattenskador på bilen är å ena sidan driftsförhållandet avgörande och å andra sidan vattennivån i fordonet. Alla skador har gemensamt att det inte finns något regleringsskydd utan en partiell eller full försäkring. Hur skadan bedöms och regleras, bestäm själv försäkringen.

Tredje parts ansvarsskyldighet

Till skillnad från andra vattenskador är endast bilförsäkringsbedömaren den avgörande faktorn i bilen. Om du inte håller med kravet kan du utmana resultatet.
Dela med vänner

Lämna din kommentar