Att bygga en trädgårdsvägg

Att bygga en trädgårdsvägg kan göras med hjälp av olika byggtekniker. Valet av material och den avsedda användningen av väggen bestämmer om det. Nedan kommer vi att informera dig om vilka tekniker och material som används vid byggandet av en trädgårdsvägg.

uppgifter trädgårdsväggar

För vilken vägg du bestämmer dig, bör du tänka på att alla byggnormer och regler har giltighet även mitt i din trädgård - speciellt om du vill göra allt själv. Inomhus (byar), i synnerhet markanvändningsplaner måste följas, men även för utomhusbruk finns i kommunerna, det lokala byggnormer (LBO) och i nationella byggnorm (byggnaden Code) krav regler, föreskrifter och krav. Som även omfattar energieffektivt byggande, bevarandeåtgärder, byggnad i vattenskyddsområden och många punkter mehr.Bauen din trädgård väggen två meter eller högre, måste du skapa en beräkning statisk marginal av en specialist. Grannskapsrätten (i BGB) och reglerna för respektive gränsutveckling gäller längs fastighetsgränsen.

Dela med vänner

Lämna din kommentar