Hushållsvattenfilter

Så kallade hushållsvattenfilter installeras i nästan alla hushåll. Vilken funktion de har, hur effektiva de faktiskt är, vilken teknik som kan användas förutom detta och vad du i allmänhet måste uppmärksamma med hemvattenfilter förklaras här.

Funktionen hos det inhemska vattenfiltret

Reduktion av vattenhårdheten bör endast utföras med vatten vid ca 14 ° dH. Alltför mjukt vatten kan annars leda till snabbare korrosion av röret på grund av dess aggressiva karaktär.
Dela med vänner

Lämna din kommentar